Fortsätt till innehållet

Allt tryggare att bo i Ingå

Poliser på besök: Kimmo Markkula, Timo Saarinen, Eija Taskinen, Robert Nyman, Jarmo Pitkämäki.

Poliser på besök: Biträdande polischef Kimmo Markkula, polischef Timo Saarinen, Eija Taskinen, Robert Nyman och biträdande polischef Jarmo Pitkämäki.

Nyligen var polisdistriktets ledning på sitt årliga besök hos
kommunledningen i Ingå. Polisen kom åter med lugnande besked: Ingå är en trygg
plats med låg brottsstatistik inom alla områden.

Antalet brott är lågt överlag och statistiken visar till och
med på en sjunkande trend. Enligt Västra Nylands polisinrättning tyder
ingenting på att den närmaste framtiden skulle se annorlunda ut. 

– Det är glädjande att få ta del av den här informationen
och förmedla den vidare till kommunens invånare, säger kommundirektör Robert
Nyman.

Våldsbrott är ovanligast. De vanligaste brotten i Ingå är
trafikförseelser av olika slag. I det sammanhanget är det skäl att mana till
försiktighet i trafiken, då vi går mot mörkare tider med allt större risk för
halt väglag.