Fortsätt till innehållet

Novemberdunkel med allt ljus på barnen

Barnkoventionens dag.

Granna barn lyste upp den grå novemberförmiddagen i Ingå på
onsdagen då en stor skara barn i dagisåldern samlades vid Barnens träd för att
uppmärksamma barnkonventionens dag.

Innan ceremonierna, ledda av ceremonimästare Heidi
Hindersson från familjedagvården, tog vid hann vissa av barnen tumla runt i
gräset invid kommungården. Efter det samlades alla, en del utrustade med plakat
som riktiga aktivister, kring barnens träd.

Eftersom barnkonventionen fyller 30 år i år och Barnens träd
fyller 1 år inleddes firandet med Ja må
du leva – Paljon Onnea vaan
.

I sitt tal frågade Hindersson om vi är bekanta med
barnkonventionen eller bara med rubriken.

– Vi borde på riktigt prata mycket mer om vad
barnkonventionen innebär. Det skulle behövas en Greta Thunberg även inom detta
område, sa hon.

För att fräscha upp våra minnen kan vi lista fyra
grundläggande principer i barnkonventionen:

Hindersson uppmanade mycket riktigt beslutsfattarna att
komma ihåg barnkonventionen när de fattar sina beslut.

Hittills är det familjedagvården som stått för arrangemangen
i samband med barnkonventionens dag. Hädanefter ska arrangemanget alternera
inom småbarnspedagogikens enheter. Efter lottdragning (Måsart som naturligtvis
närvarade, drog lotten) blev det klart att Tiitiäiset från Dal daghem står för
ordnandet nästa år.

Den fina tillställningen avslutades med allsång till Ju mer vi är tillsammans – Näin kun
yhdess´ollaan
. Och så saft, bulle och ballonger som Ingå Lions Club bidrog med
att blåsa upp.