Fortsätt till innehållet

Kom ihåg att avläsa vattenmätarställningen!

Vattenmätaravläsningskorten
har skickats till alla Ingå Vattens kunder. Ifall ni ännu inte har anmält
vattenmätarställningen, ber vi er göra det så snabbt som möjligt. På grund av
poststrejken kan det ske fördröjningar i sändningarna och därmed rekommenderar
vi att meddela vattenmätarställningen via den elektroniska tjänsten KulutusWeb
som ni kan hitta via följande länk:

https://www.inga.fi/sv/service/tekniska_tjanster/vattentjanstverket_inga_vatten/mataravlasning_och_uppfoljning_av_forbrukningen

Alternativt kan
ni också lämna in vattenmätaravläsningskortet vid kommungårdens infopunkt.