Fortsätt till innehållet

Bildnings- och välfärdsnämndens finska sektion sammanträder 3.12.2019

Föredragningslistan finns här:

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset