Fortsätt till innehållet

Vattenavgifterna höjs i mars

Bruksavgifterna
och grundavgifterna för Ingå vattenverks vatten och avloppsvatten höjs från och
med 1.3.2020 med 4,0 %. Avgifterna har senast höjts år 2016.

De nya avgifterna är:

Bruksavgifter
fr.o.m. 1.3.2020:

                                           moms
0 %      moms 24 %

vatten                                  1,51 €            1,87 €

avlopp                                 3,02 €            3,74 €

 

Grundavgifter
fr.o.m. 1.3.2020:

                                               
     €/år             €/år

                                                moms 0 % 
 moms 24 %

Ns
25 (<5 m³)                           135,20         167,65

Ns
32 (5 m³)                             161,20         199,89

Ns
40 (7-10 m³)                        187,20         232,13

Ns
50 (20-30m³)                       268,30      
  332,69

Ns
65 (60 m³)                          
322,40         399,78

Ns
80 (>60 m³)                        
343,20         425,57

Ns
100 (>80 m³)                      
395,20         490,05

 

Grundavgiften faktureras i sex rater.