Fortsätt till innehållet

Mätningsarbete utförs på området området Joddböle – Ingå kyrkoby

Ingå kommun uppdaterar sitt
kartmaterial för området kring Joddböle och Ingå kyrkoby samt det mellanliggande
området för en ny baskarta. På området utförs mätningsarbeten i terrängen.

Arbetet utförs av Blom
Kartta Oy och beräknas pågå i ca två månader med start den 2 december 2019.

Närmare uppgifter och
kontakt:

Byggnadstillsynschef Mikael
Wikström

Ingå kommun

tfn +358 9 29 515 327

mikael.wikstrom@inga.fi