Fortsätt till innehållet

De har gjort och bevarat lokalhistoria

Gustav Sundman, Nils Kevin.

Gustav Sundman och Nils Kevin.

Numera har Gustav Sundman varit Gåsöbo i nästan 25 år men
han har inte alltid varit det. Det visar att man kan bo året runt i skärgården
utan större erfarenhet av just detta.

Hans familj har varit på Gåsö sedan 1904. Själv har han
vistats på ön sedan 1933 och varit skriven där sedan 1973. Genom att skriva sig
där har han bidragit till att hålla skärgården levande, bland annat genom att
hålla postgången vid liv.

Arkivet som numera omfattar över 2 000 mappar med
tidningsurklipp har sysselsatt honom sedan 1972 då han började samla på texter
om miljövård och i första hand planerna på ett oljeraffinaderi i Kopparnäs.
Sedan dess har temana blivit betydligt fler: det finns över 100 mappar bara om
Ingå.

Eldsjäl

Nils ”Nisse” Kevin har varit föreningsaktiv i över 70 år.
Han har varit Ingåbo ”bara” sedan mitten av 1980-talet men har hunnit göra en
massa för ortens väl. I styrelsen för Ingå ungdomsklubb var han med om att
besluta att renovera Hembygdsgården på talko. Efter tio år som ordförande
fortsatte han som gårdens disponent.

Han var med om att grunda Ingå musei- och hembygdsförening
som renoverat Gammelgården med tusentals talkotimmar som insats. Han har också
lett byavandringar i Ingå och kallats med fog för ortens eget vandrande
uppslagsverk om lokalhistoria.  

Om kulturpriset

Ingå Kulturpris som instiftades 2013 delades ut för första
gången i år.

Pristagarna är två. Båda arbetar inom samma kulturområde;
hembygden.

Kulturpriset delas ut för ett förtjänstfullt arbete med
upplysning, dokumentering och bevarande av Ingås lokalhistoria.

Bildningsnämndens motivering:

Deras arbete har gjort det möjligt för kommande
generationer att ta del av Ingås historia och genom detta erbjuda en plattform
av stabilitet i dagens värld av snabba förändringar. I hembygdshistorien hör
personers berättelser ihop med byggnader och ställen och av detta skapas en
gemensam betydelsefull lokal identitet. Förstår man sin bakgrund har man
lättare att bygga en hållbar framtid.

Pristagarna har dessutom bägge varit samhälleligt engagerade
både inom lokalpolitiken och inom föreningslivet i kommunen.

Gustav Sundman och Nils Kevin har oförtrutet, på frivillig
basis, arbetat för hembygdens väl, så att detta identitetsskapande arv kan gå
vidare till nya generationer. 

Firades ordentligt

Självständighetsdagen firades högtidligt i Ingå. I Lönneberga började man redan på torsdagen med en festmiddag med tal av kommundirektör Robert Nyman.

Robert Nyman i Lönneberga servicehus.

Själva självstädighetsdagen började med uppvaktning vid hjältegravarna varefter det var fest på biblioteket med fina tal och musikuppträdanden.

Källor: Svenska Yle & Västra Nyland