Fortsätt till innehållet

Kommunala trotjänare belönades

Kaj Karlstedt, Lars Lindholm, Robert Lemström.

De premierade Kaj Karlstedt och Lars Lindholm med kommunfullmäktiges ordförande Robert Lemström.

I måndags och tisdags delade kommunen ut förtjänsttecken
till förtroendevalda och anställda. På kommunfullmäktiges möte premierades Lasse Lindholm och
Kaj Karlstedt med kommunförbundets 30 års förtjänsttecken.  

Här följer deras meriter:

Lars Lindholm

             

Kaj Karlstedt

Förtjänsttecken delas ut.

Camilla Lindholm, Siv Nikiforov och Sonja Forsberg tilldelas förtjänsttecken av Robert Nyman och Robert Lemström.

Bland de
anställda tilldelades tre tecken i guld för 30 år och två tecken i silver för
20 år i kommunal tjänst. Dessa personer uppvaktades med kaffe och tårta på kommundirektörens rum på tisdagen.

Speciallärare,
Sonja Forsberg, tilldelades
tecken i guld för 30 års tjänst. (Barnträdgårdslärare
på Knattebo 8.8.1983-31.7.2010, specialbarnträdgårdslärare
i Ingå kommun 1.8.2010 tillsvidare)

Landsbygdschef,
Mårten Engberg, tilldelades
tecken i guld  för 30 års tjänst. (Lantbrukssekreterare
i Raseborg, 4.5.1982-30.11.2012, landsbygdschef
i Ingå kommun 1.12.2012 tillsvidare)

Närvårdare,
Siv Nikiforov, tilldelades
tecken i guld för 30 års tjänst. (Hemvårdare
21.8.1989-31.12.2012, närvårdare
1.1.2013 tillsvidare)

Klasslärare,
Magnus Ljungqvist, tilldelades tecken i silver för 20 års tjänst. (Klasslärare
Degerby skola, 1.8.1995-31.12.2013, rektor
1.1.2014-17.6.2019, klasslärare
18.6.2019 tillsvidare)

Klasslärare,
Camilla Lindholm, tilldelades tecken i silver för 20 års tjänst. (Klasslärare
Kyrkfjärdens skola, 1.8.1997 tillsvidare)

Kommunen tackar för insatserna och gratulerar till utmärkelserna!