Fortsätt till innehållet

Förhandsinformation om det nya företagsområdet Ingåport

ingåport tomtkarta

På det nya företagsområdet Ingåport invid stamväg 51 säljs
11 tomter. Försäljningen av tomterna inleds i slutet av januari 2020 enligt
följande prissättning:

 

TOMT /

TONTTI

AREAL /

PINTA-ALA m2

BYGGRÄTT

RAK.OIKEUS

v-m2 /k-m2

Pris €

Hinta €

alv 0%

1

5 752

2 301

95 000

2

6 061

2 424

95 000

3

5 227

2 091

95 000

4

5 080

2 032

95 000

5

5 330

2 132

95 000

6

4 830

1 932

95 000

7

1 634

654

45 000

8

1 635

654

45 000

9

1 016

406

35 000

10

1 016

406

35 000

11

1 015

406

35 000

Tomterna säljs med utjämnad grusbädd och kommunalteknik dragen
till tomtgränsen (anslutningsavgifter tillkommer). Uppskattningsvis kan
byggnadsarbetet inledas på tomterna i september-oktober 2020.

Bygganvisning

Enligt den preliminära tidtabellen kan man reservera tomter
under perioden 16-31.1.2020 (länk till ansökan kommer hit den 16.1). Om två
eller fler aktörer visar intresse för samma tomt, avgörs köparen genom
lottdragning. De tomter som inte blivit reserverade, kommer till försäljning fr.o.m.
den 17 februari.

Köpebrev, alternativt handpenningsavtal, för de reserverade
tomterna ska undertecknas senast 14.2.2020. Handpenningsavtalet innebär 5 % av
köpesumman. Handpenningen returneras inte om intressenten backar ur.

Denna sida uppdateras kontinuerligt, så intresserade
uppmanas att följa med.

Tilläggsuppgifter: 

Ingåport-sidan

Aija Aunio, 050
349 8949, Aija.Aunio@inga.fi

Fr.o.m.
8.1.2020 Robert Nyman