Fortsätt till innehållet

Personalen på Lönneberga får beröm

Äldrevården har, genom ett enkelt men rätt omfattande
frågeformulär, undersökt hur nöjda klienterna är med vården på Lönneberga
servicehus.

Enligt enkätsvaren är det mesta lika bra eller bättre än för
två år sedan då undersökningen gjordes senast.

– Det är ett glädjande resultat. Det berättar om personalens
insats, säger tf grundtrygghetschef Johanna Syrén.

Hon anser att det är viktigt att undersöka hur klienterna
och deras anhöriga förhåller sig till vården.

– Det är ofta de som är jättenöjda eller de som är
jättemissnöjda som hör av sig. Vi vill veta vad den tysta gruppen däremellan
tycker.

Svarsprocenten var 60 procent. Ungefär hälften av svaren kom
från anhöriga.

– De viktigaste frågorna hade positiva svar, till exempel
huruvida man känner att man kan lita på personalen. Klienterna känner sig
trygga och upplever att de behandlas rättvist och med respekt. Om vi skulle ha
ett stort problem med förtroendet skulle det kvitta vad vi ordnar för program
för klienterna, säger Syrén.

Däremot måste man bli bättre på att kommunicera med klienter
och anhöriga.

– Vi måste hitta de rätt kanalerna för det, det gäller
speciellt de anhöriga som inte kan besöka oss så ofta. Vi borde också vistas
mer ute med klienterna, speciellt vintertid. Men i regel vill de äldre inte gå
ut om det är kallt eller regnigt. Vi måste erbjuda möjligheten men komma ihåg
klienternas självbestämmanderätt. 

Isabella Sjöberg & Johanna Syrén

Isabella Sjöberg & Johanna Syrén.

  

På Lönneberga försöker personalen, så gott det går, bidra
med den berömda guldkanten på vardagen.

– Det är mycket vardag. Verksamheten bygger på rutin, på
samma grund varje dag. Och det sätter sina begränsningar. Så det gäller att
använda tiden, omkring allt det som måste göras, på bästa möjliga sätt. Till
exempel julfirandet är sådant som bryter av vardagen. Men det är de små sakerna
som är det största glädjeämnena. Till exempel god mat eller högläsning, säger
vårdenhetschef Isabella Sjöberg.

Barn och djur är väldigt uppskattade bland de äldre. Under
hösten besökte eleverna från årskurserna 5 och 6 i Degerby skola Lönneberga var
tredje onsdag. Även tredje sektorn har varit till stor hjälp, bland annat
Folkhälsan och så Lions förstås, som bidragit med bland annat rikshaturer, julgranar
och sommarungdomar som hållit de äldre sällskap.

De anställda trivs på Lönneberga och det avspeglar sig på
klienterna.

– Man märker det på personalens sätt att prata om sitt
arbete. De brinner för den här kundgruppen. Det är inte bara en dag på jobbet. Många
klienter är väldigt fästa vid personalen och vice versa. Vi är lite som extra
familjemedlemmar för varandra, säger Syrén.

 

Personalsituationen på Lönneberga är bra och
dimensioneringen är bättre än på många ställen, speciellt om man jämför med den
privata sektorn.

– Lönneberga har en dessutom trogen personal och en bra
blandning av unga och lite äldre anställda, säger Syrén.

Ronja Lindqvist och Sabina Rönnberg jobbar på avdelningen
Bryggan med 12 platser. De säger att de egentligen inte är så förvånade över
det fina resultatet i undersökningen.

– Ibland ifrågasätter man sitt jobb. Men om både klienterna
och deras anhöriga tycker man gör ett bra jobb så vill man fortsätta med det.
Och om man trivs på jobbet ger man så mycket man orkar och kan av sig själv. Vi
har ett bra gäng anställda här på vår avdelning. Stämningen är bra och alla är
ärliga mot varandra. Om kommunikationen fungerar, gör arbetet det också, säger
Lindqvist och Rönnberg.

– Man skulle gärna ha mer tid utöver grundvården och pappersarbetet,
för till exempel pyssel eller bakning. Å andra sidan är klienterna ganska nöjda
med små saker, som att följa med oss och hämta maten, till exempel. Så vi har
det ganska bra här.