Fortsätt till innehållet

Polisen har undersökt fallet med anknytning till Källhagens skola

Polisinrättningen i Västra Nyland fick en anmälning igår den 23 januari 2020 från Källhagens skola. Anmälningen handlade om en elev som planerade att skaffa patroner i ett vapen.

Polisen har hunnit upp personen som skickade meddelanden. Polisen har pratat med eleven samt letat efter eventuella patroner. På grund av undersökningen är det fråga om att ha uppmärksamhet och att skaffa följare i sociala medier. Eleven har inte på riktigt försökt skaffa patroner.

Skolan meddelade om händelsen i går via Wilma till föräldrarna. Händelsen har förorsakat oron och rykten. Skolan har fått massor av kontakt från föräldrarna. Polisen vill betona att händelsen är uppklarad och att ingen fara finns. Polisen fortsätter att undersöka situationen med barnskyddsmyndigheterna.