Fortsätt till innehållet

Miljövecka i Merituuli ska ge mersmak

I Merituulen koulu finns en grupp som jobbar med hållbar
utveckling. Förra veckan arrangerade gruppen en ämnesöverskridande miljövecka.
Målet är att upplysa eleverna om värnandet om den gemensamma miljön och att
skapa gemensamma upplevelser kring detta. Under veckan som gick fick eleverna
information om hur man kan minimera mängden avfall, om sortering och om
återvinning.

– Det fungerade fint med flexibelt samarbete i vardagen!
Alla gjorde någonting och vi fick en trevlig vecka för både elever och vuxna,
säger Katrina Räisänen-Sondermann.

I skolan ordnades en massa olika grejer i anslutning till
miljöveckan. I miljöutmaningen tilldelades eleverna ett pass som efter två
stämplar, för utförda utmaningar, berättigade till att vara med i utlottningen
av tre priser. Dessutom fick skolan besök av Luontoliittos skolambassadör Ritva
Kivikkokangas-Sandgren som berättade om Östersjön och av Linnea Skogberg från
Rosk ’n Roll som berättade om återvinning.

För
till exempel barnen i smågruppsundervisningen fortsatte temat ännu förra veckan.
I klassen fortsatte jobbet med textilkonstverket föreställande Östersjön under
ytan och miljöagenterna vägde mängden insamlad plast och informerade andra om
återvinning. Miljöagenterna kommer framöver att samla in plasten från
klassrummen och lärarrummet.

Även
i smågruppsundervisningen för mindre barn jobbade man med ett färggrant
tygstycke med undervattensmotiv. På tisdagen skulle de äldre barnen i
smågruppsundervisningen besöka återvinningsstationen i Lojo och sedan åka
vidare till Finlands naturcentrum Haltia.

I läsårsplanen för småbarnspedagogiken och skolorna i Ingå ingår
ett gemensamt miljötema. I Merituulen koulu har man därför grundat en grupp för
hållbar utveckling, ett så kallat KeKe-team, där skolgångshandledare och lärare
planerar och koordinerar skolans miljöfostran.

Merituulen koulu är engagerad på många sätt. Skolan är till
exempel med i Snygg Beach-kampanjen som en fadderskola (Siisti Biitsi
-kummikoulu). Merituulen koulu har också varit med i Plan Internationals och
OAJ:s utmaning Skolornas miljögärning (Koulujen ilmastoteko). Där hade skolan
tur i lottdragningen och får gå på Suomirokkikoulus konsertdag. I vår kommer
det att arrangeras ett tillfälle då man kan byta varor med varandra
(vaihtotori).

– En viktig tanke med allt detta är att de saker vi gör inte
blir engångsföreteelser utan att de blir en naturlig del av vardagen,
säger  Katrina Räisänen-Sondermann.