Fortsätt till innehållet

Stort intresse för Ingåports företagstomter

Tiden att reservera tomter på det nya företagsområdet
Ingåport gick ut kl. 10 på fredagen. Efterfrågan var till och med större än
väntat. Av elva tomter reserverades åtta tomter. Efter reservationsrundan
återstår således bara tre tomter. 

Tomterna fördelades till intressenterna med hjälp av
lottdragning i de fall flera var intresserade av samma tomt.

– Utgående från diskussionerna med olika företagare har vi
fått bilden av att Ingå är ett intressant ställe att etablera sig på. Det
bekräftades av att åtta av elva tomter reserverades redan i detta skede, säger
kommundirektör Robert Nyman.

Lokala företag i bland annat båt-, transport-, och
byggbranschen deltog i reservationsrundan.

De tomter som inte blivit reserverade, kommer till
försäljning fr.o.m. den 17 februari.