Fortsätt till innehållet

Källan till läckaget lokaliserad, orsaken oklar

Oljeläckage i Ingå hamn.

Här utmynnar avrinningsröret varifrån det av någon anledning har läckt ut olja. I bakgrunden syns en av de bommar som korsar viken.

En tank i Fortums hamn har bekräftats som källan till
oljeläckaget i Ingå. Skadornas omfattning har inte ännu kunnat bekräftas. Inte
heller orsaken till läckaget utreds. Arbetet med detta och att minimera skadorna
fortsätter.

Anmälan om att det fanns olja i havet i Fagerviken gjordes
kl. 11.58 på fredagen. När räddningsverket anlände hade olja spritt ut sig på
ett 300 x 500 meter stort område. 

Räddningsverket har lagt ut bommar tvärs över viken vid
hamnen, vid några sund som leder söderut och på andra strategiska platser.

Inga människor kom till skada. Omfattningarna av skadorna på
miljön är inte ännu bekräftade. Det är fråga om lättolja. Gränsbevakningens
flygplan Dornier har fotograferat området och tack vare de utplacerade flera kilometer långa bommarna ska oljan inte sprida sig ytterligare.  

På måndagen bekräftade företaget Wega som är verksamt i Ingå
hamn, och bland annat förser fartyg med bränsle, att oljan härstammar från en
av de tankar företaget opererar. Tankarna är Fortums. Även Fortum har bekräftat
att det är fråga om ett av deras oljeförråd. De har alla stått toma då läckaget inträffat.

Tankarna är är inrymda i håligheter i ett berg så att oljan ligger på en vattenbädd. Vattenmängden ska regleras automatiskt, varför detta inte borde kunna ske.

Orsaken till läckaget utreds.

Räddningsverket och involverade företag informerar efterhand.