Fortsätt till innehållet

Att städa efter oljeläckaget kommer att ta tid

Bommarnas placering 4.2.

Arbetena med att minimera skadorna efter oljeläckaget fredagen den 31.1.2020 i Fagerviken fortsätter. Den
största utmaningen är att oljan ligger i tunna skikt på vattenytan. Nu har isen
delvis lagt sig i viken vilket försvarar insamlingen av oljan ytterligare.
Dessutom förorsakar de varierande väderförhållandena ändringar i vattenståndet
och i förekomsten av olja på de olika delarna av området.

Oljebekämpningen
efter olyckan kommer vara en lång process. Det är tillsvidare räddningsverket
som leder arbetet. Uppskattningen är att denna arbetsfördelning fortsätter ännu
minst en vecka. 

Efter
att första bekämpningen är avslutad övergår ansvaret för efterbehandlingen
enligt räddningslagen till kommunen. Återställandet av stränderna kommer att
göras under ledning av experter, och den som har orsakat olyckan ersätter i sinom tid de kostnader
som bekämpningen förorsakat.

Räddningsverkets verksamhet 

Räddningsverket har sedan i fredags försökt förhindra att oljan sprider sig med hjälp av bommar och sugit upp olja med hjälp av absorberande bommar. Fokus har legat på att hindra oljan för att sprida sig ut ur Fagerviken. Vikens östra ända har stängts med bommar vid hamnen, likaså de sund som leder söderut. Även naturskyddsområdet söder om hamnen har skyddats med bommar. Bekämpningen fortsätter. Oljans spridning på området har kontrollerats dagligen och kartlagts tillsammans med Gränsbevakningsväsendet. Under de närmaste dagarna ska stränderna undersökas närmare för att skadorna ska kunna kartläggas.   

Markägare
som observerar olja på sina stränder kan kontakta räddningsverket på numret
09-8162 8699 eller pelastuslaitos@espoo.fi 

Man
kan också skicka bilder med adress eller fastighetsbeteckning till adressen byggmiljo2@inga.fi
så vidarebefordrar vi dem till rätt instans.