Fortsätt till innehållet

Öppenvårdens missbrukartjänster i Sjundeå och Ingå

Missbrukarservice erbjuds i första hand som öppenvård. Servicen kan utgöra exempelvis individuella samtal, socialt stöd, gruppverksamhet, öppen avvänjningsvård eller rehabilitering. Man kan söka sig till öppenvård på eget initiativ genom att kontakta Kyrkslätt missbrukarvårdstjänster. 

Från och med januari 2020 är det inte längre möjligt att använda sig av Raseborgs öppenvårds missbrukartjänster. Klienter som gått I Raseborg hänvisas nu till Kyrkslätt missbrukartjänster.

Kyrkslätts missbrukarvårdstjänster erbjuder hjälp och stöd för behandling av olika former av beroende, t.ex. alkohol-, narkotika-, medicin- och spelberoende. Vi erbjuder också stöd för närstående. 

Man söker sig till tjänsten via jourmottagningen utan tidsbeställning och utan remiss, varje dag året runt

JOURMOTTAGNING: tfn 050 4140 979

Må, on och fr kl. 9–15, ti och to kl. 14–17.30, lö, sö och helgdagar kl. 12–15
Tjänstevägen 1, dörr B, 1 vån. 02400 Kyrkslätt

På jouren kartläggs ditt behov av stöd och man planerar tillsammans det stöd och den hjälp du behöver. På jouren bedöms även behovet av avvänjningsvård, rehabilitering och substitutionsbehandling av opioidberoende.                
Man behöver inte förbinda sig för en totalförändring för att söka sig till vården. Inom tjänsten följer vi sekretesskyldigheten.

 
Ifall ni har frågor angående kommunens missbrukartjänster kan ni kontakta socialhandledare Hanni Tamberg, tfn 09 26 06 12 76 må – ons kl 12-13 eller per e-post hanni.tamberg@siuntio.fi 
 
 
Karin Heerman
socialservicechef
karin.heerman@siuntio.fi