Fortsätt till innehållet

Anmälan till förskoleundervisning 2020

Skola


Anmälan till förskoleundervisningen 1-23.2.2020 

Lagstadgad kommunal förskoleundervisning är
avsedd för barn under skolåldern i ett års tid före läroplikten. Förskoleundervisningen
omfattar ca fyra timmar per dag. Läsåret följer i huvudsak skolornas arbets-
och lovdagar. I Ingå inleds höstterminen torsdagen 13.8.2020. Förundervisningen är avgiftsfri.

Förskoleundervisningen blev obligatorisk år
2015. Enligt § 26a lagen om grundläggande undervisning ska barnet delta i
ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för
förskoleundervisningen uppnås året innan läroplikten uppkommer. Barnets
vårdnadshavare ska se till att barnet deltar i förskoleundervisning.  

I Ingå sker anmälan till förskoleundervisning
med elektronisk här Anmälan till förskoleundervisning

Efter förskolan har barnen möjlighet att delta i
förskoleklubbverksamhet, som är avgiftsbelagd. Den ordnas i skolorna och anmälan görs via Wilma. Vårdnadshavaren kan även välja kompletterande dagvård, som ordnas på daghem. Tilläggsinformation om förskoleundervisning         

Båda anmälningarna ska göras senast 23.2.2020.      

OBS! Förskoleeleverna som inleder sin skolgång i årskurs 1 på hösten 2020, behöver inte längre anmälas till skolan. Vårdnadshavarna får mer information via skolorna.