Fortsätt till innehållet

Färdcentralen Västra Nyland erbjuder smidig och trygg färdtjänst för seniorer och personer med funktionsnedsättning dygnet runt varje dag året om

Färdcentralen Västra Nyland erbjuder smidig och trygg färdtjänst för seniorer och personer med funktionsnedsättning dygnet runt varje dag året om. Färdtjänsten omfattar alla kommuner i västra Nyland. Esbo stad ansvarar för den nya färdtjänsten.

Målet är att hela västra Nyland ska omfattas av tjänsten före slutet av år 2020.

Färdtjänst beviljas antingen med stöd av socialvårdslagen eller lagen om service och stöd på grund av handikapp. Resor beviljas för fritiden och för uträttande av ärenden samt för studier och arbete. Färdcentralen ordnar inte skjuts till hälso- och sjukvård. Det är Folkpensionsanstalten som svarar för skjuts till hälso- och sjukvård i Finland.

Läs mer om Färdcentralen!