Fortsätt till innehållet

Oljebekämpning och uppskattning av skador fortsätter i Ingå

Västra Nylands räddningsverk med samarbetspartners
fortsätter med oljebekämpningen och uppskattningen av skadorna i Fagerviken,
Ingå.

Nästa vecka slås vassen som är förstörd av oljan,
på de värst drabbade områdena. Viken är uppdelad i sektorer med hjälp av
oljebekämpningsbommar och stränderna rengörs en sektor i taget.

Lätt brännolja samlas ännu från vattnet och
stränderna. Miljöexperter fortsätter att ta
prover på stränderna och i vattnet.

Räddningsverket ansvarar i samarbete med
miljöexperter för de åtgärder som ska vidtas. Den privata entreprenören sköter bekämpningsarbetet
enligt räddningsverkets anvisningar.

Upplysningar:

Västra
Nylands räddningsverk, lägecentral, tfn 09 816 28699