Fortsätt till innehållet

Företagarkliniken ger råd i coronatider

Coronaviruset har nu också drabbat Finland och dess
följder för nationalekonomin och näringslivet kan bli omfattande. De osäkra
framtidsvyerna drabbar också företagarfältet. Den rådgivande företagarklinik
som Ingå kommun tillhandahåller utvidgar i nuläget sin service till
Ingåföretagare från vedertagna mötesbokningar till kontaktmöjligheter varje
vardag.

Kliniken nås per e-post (tomaapalmberg@gmail.com) eller
telefon 050 2719.