Fortsätt till innehållet

Ingå ungdomstjänster flyttar online!

Kommunen erbjuder stöd för unga i de undantagsförhållanden som råder. Det finns många kanaler att välja mellan, ta modigt kontakt
via den kanal som passar dig bäst!

Ungdomsgårdens ungdomsarbetare Julia, uppsökande ungdomsarbetare Linda och
ungas arbetsverkstads handledare Tiina är de som svarar på dina frågor. 

Förutom de existerande kanalerna öppnas en splitterny kanal
– Nätunccan, i tjänsten Discord. Den öppnas den 19.3 kl. 13-17. 

Tjänsten möjliggör umgänge med andra ungdomar i ungdomsledarens sällskap.
Välkommen med! 

OBS! följ ungdomsgården på Snapchat, Instagram eller Facebook för info om hur Nätunccan har öppet.