Fortsätt till innehållet

Oljebekämpningsarbetet fortsätter enligt planen

Västra
Nylands räddningsverk med sina samarbetspartners, fortsätter
oljebekämpningsarbetet i Fagerviken enligt den överenskomna planen. Trots det rådande undantagstillståndet strävar man efter att fortsätta
arbetet som förut.

Jordmånsprover
har tagits på hela området. På vissa fastigheters görs kompletterande
provtagningar.

När
provernas resultat är klara sammanställs fastighetsspecifika
undersökningsrapporter och vid behov restaureringsplaner.

Vass
som förorenats av olja har slagits på många ställen och detta arbete
fortsätter. På sina håll har vassen lagt sig och att avlägsna den tar mer tid. Bommar
används fortsättningsvis för att skydda stränderna. På detta vis förhindrar man
att rengjorda områden förorenas igen och att oljan rör sig på området. Gamla
absorberingsbommar har samlats upp och ersatts av nya.

Oljebekämpningen
har för undersökningens och skyddandet av strändernas del framskridit så långt
att man kan inleda avlägsnandet av havsbommen som stänger av viken. Medan detta
görs sätts fler bommar ut för att skydda hamnområdet och hamnverksamheten
återgår till det normala.

Tilläggsinformation:

Västra
Nylands räddningsverk, lägescentralen, 09 8162 8699