Fortsätt till innehållet

Kommunen ringer upp alla personer över 70 år

Ingå kommun
tryggar tillgången av social- och hälsovårdstjänster i undantagsförhållandena
och riktar servicen mot klienter som har behov av särskilt stöd. 

Kommunen har
per telefon börjat ta kontakt med alla personer över 70 år som bor i kommunen.
Anställda vid kommunen reder ut hurdana behov angående hälsa, välfärd och
utkomst de äldre invånarna har i dessa undantagsförhållanden. Hemvårdens
resurser kommer att utökas vid behov om undantagsförhållandena fortsätter. Våra
mottagningstjänster på basnivå betjänar kommuninvånare också i akuta
situationer.

Kommuninvånare i
Ingå betjänas av Sjundeå kommuns socialservice. Under beredskapssituationen
sköter socialservicen om alla ärenden som kräver brådskande servicebehov.
Brådskande ansökningar gällande utkomststöd prioriteras. För att trygga
brådskande och nödvändig hjälp kan kommunen bevilja förebyggande utkomststöd.
Det lönar sig att uppmärksamma att helhetsbedömningen av icke-brådskande
socialservice för nya klienter kan fördröjas på grund av beredskapssituationen.
Information om utkomststödet finns på Sjundeås webbplats https://www.sjundea.fi/utkomststod.

Hälsocentralen
har öppnat en influensamottagning som är separat från den vanliga mottagningen
och är stationerad i en del av fysioterapins utrymmen men åtskild från
fysioterapiverksamheten.


du har influensasymptom eller misstänker coronainfektion ska du ringa
hälsocentralen innan du kommer på besök. Det är viktigt att vänta hemma på
instruktioner. På det sätt kan vi hindra att sjukdomen sprids och då bidrar du
till att det är tryggt att sköta hälsoproblem på hälsocentralen.

Vardagar ring hälsocentralen +358 9 29515 500! Detta är ett
återuppringningsnummer då man blir uppringd och är i bruk vardagar kl. 8-16.
Via detta nummer sker alla kontakter, även influensarådgivning dagtid. 

Ett tillfälligt nytt influensarådgivningsnummer +358 50 3257 743
togs i bruk 24.3. Till numret kan du ringa om du är förkyld, har symptom av
influensa eller misstänker coronasmitta, vardagar kl. 16-20. Med detta nummer
kan man inte köa eller bli uppringd, vi svarar efter hand som samtalen kommer.

Vid behov följer vi upp vården med ett samtal, detta kommer man
överens om med sjukskötaren. 

Efter kl. 20 och på helger – ring Jourhjälpen 116 117!

Kommun erbjuder över 70-åringar och andra personer som
hör till riskgrupperna hjälp med att uträtta bland annat butiks- och
postärenden samt med fullmakt apoteksärenden. Tjänsten är gratis men hjälparna
behöver kontanter för uppköpen och en inköpslista för en vecka
framåt. Butikskassen för uträttandet av ärenden tas emot och
lämnas tillbaka på trappan. De som har behov av tjänsten kan ta kontakt
med Monica Ruuskanen 050 3148831 på vardagar, helst mellan kl. 10 och 14!