Fortsätt till innehållet

Ansvaret för oljebekämpningsarbetet i Fagerviken övergår till kommunen

Bekämpningsarbetet efter oljeläckaget i Fagerviken
i januari övergår till efterbekämpning. I praktiken innebär detta att
myndighetsansvaret flyttas över från räddningsverket till Ingå kommun från och
med torsdag 16.4. 

Vass ska ännu slås på några ställen utanför
Storramsjö och på vikens norra strand. Man har kunnat ta bort bommar på den
södra sidan. Avlägsnandet av bommar bedöms alltid områdesvis utgående från
undersökningsrapporter och strandrekognosering. 

Leverans av de fastighetsspecifika rapporterna för
de undersökta strandområdena påbörjas denna vecka.

Rapporter färdigställs efter hand och de skickas
till fastighetsägarna efter myndigheternas godkännande. Restaureringsarbetet på
de stränder som kräver det inleds på de första objekten under april månad.  

Om man påträffar delar av absorberingsbommar på sin strand ska man kontakta Kalle Bask på Meritaito (tel. 0207 030 317). Foto: Mikael Wikström 

Det har påträffats delar av absorberingsbommar
även utanför Fagerviken. Om man hittar sådana på sin strand ska man kontakta
Kalle Bask på Meritaito (tel. 0207 030 317).  

Västra Nylands räddningsverk tackar alla dem som
deltagit i bekämpningsarbetet för ett bra samarbete.   

Tilläggsuppgifter:

Västra Nylands räddningsverk, lägescentralen 09
8162 8699