Fortsätt till innehållet

Tack till alla, vi fortsätter kämpa!

För bara några månader sedan var det knappast någon som
trodde att en geografiskt avlägsen epidemi skulle nå lilla Ingå. Men i det
globala samhället sitter vi alla i samma båt och inte ens lilla Ingå har
besparats från Covid-19.

Till all lycka har förekomsten av viruset varit väldigt
liten hos oss tillsvidare, bara en handfull konstaterade positiva fall. På våra
vårdenheter finns tillsvidare inga bekräftade positiva fall. Kommunens
hälsovård ligger dock fortsättningsvis i beredskap för att sköta ett ökat antal
smittade personer.

Jag vill rikta ett stort tack till er alla Ingåbor för att ni
har tagit regeringens direktiv och rekommendationer på allvar trots att det
säkert har medfört utmaningar i vardagen, både hemma och i arbetslivet.

Detta är också en ytterst svår tid för våra företag. Det är
glädjande att se hur många av företagen som anpassat sin verksamhet så att de
kan tjäna Ingåborna tryggt, effektivt och bekvämt även under rådande
omständigheter. Som invånare i vår kommun är det också viktigt att vi, när den
här pandemin är över, kommer ihåg vem vi kunnat lita på under den här tiden. Låt
oss i framtiden komma ihåg dem och det som är närmast, också då vi siktar
framåt.

Även om vissa restriktioner luckras upp efter hand hoppas
jag att vi kan fortsätta att bete oss lika ansvarsfullt och hänsynsfullt som
hittills, så att vi kan skydda de mest sårbara invånarna och samtidigt hålla
vårt samhälle funktionsdugligt. Nu gäller det att hålla ut och kämpa vidare
tillsammans!    

Jag vidareförmedlar så här tacket från alla kommunens
anställda och förtroendevalda.

Robert Lemström

Kommunfullmäktigeordförande, Ingå