Fortsätt till innehållet

Kommundirektörens tal på veterandagen

Ärade veteraner och Ingåbor,

Den 27:e april firar vi den nationella veterandagen. Veterandagen är
inte en segerfest, utan det är dag då vi hedrar den generation som i flera år
och under stora vedermödor kämpade för vårt lands självständighet. Veteranerna
och hela den generation som försvarade och byggde vårt välfärdssamhälle,
förtjänar all tänkbar uppskattning och respekt från oss som får leva och verka
i ett fritt och lyckligt land. Ett tecken på detta var också att alla
krigsveteraner som inte premierats tidigare premierades i ifjol med Finlands
Vita Ros’ orden, en medalj av första klass.

I år råder det ändå undantagsförhållanden i Finland på veterandagen. Vi
för en kamp mot en osynlig fiende. Vi kämpar mot en världsomfattande pandemi.
En pandemi som har fällt över 150 000 personer i världen. I Finland har
man arbetat hårt för att begränsa epidemin, men Covid-19-viruset har ändå redan
krävt över 150 liv i Finland.

Vi lever i ett fritt land, ett land som under senaste åren rankats till
det lyckligaste landet i världen. Finländarna har lyckan att få leva och må
bra. Vi har ett mycket välfungerande samhälle med alla dess institutioner,
företag, myndigheter och föreningar. Vi är ett högt utbildat och hårt arbetande
folk som får leva i världens bästa land.

Under en lång tid har vi fått njuta av fred och välfärd. Men trots
fredliga tider har vi nu ett undantagstillstånd i Finland. Läget påminner inte
om något vi varit med om tidigare, vi är inte i krig, men för att hantera
situationen krävs allas insats. För att citera krigsveteran Eino Luostarinen:

Detta är en dagsorder:

Vi är inte i krig. Vi är i fred. Människor är inte vår fiende. Ett virus
är. Vi har bara en front, det är hemmafronten. Allas uppgift är nu att sköta
denna. Denna strid kommer inte att sluta i seger, eller förlust, men den kommer
att sluta.

Trots tunga tider önskar jag er alla styrka och välmående!

Robert Nyman 
Kommundirektör
Ingå 21.4.2020