Fortsätt till innehållet

Pandemigruppens hälsning till kommuninvånarna

Ingå kommuns pandemigrupp inledde sin verksamhet i mars för att
koordinera de åtgärder och den beredskap som hänför sig till COVID19-pandemin i
kommunen. Gruppen består av ledningen för hälsovårdssektorn samt av
representanter för enheterna. Gruppen svarar för beredskapsåtgärderna inför
pandemin samt följer med pandemins utveckling, verkställandet av
myndighetsanvisningar och antalet smittade i kommunen.

Det är fortsättningsvis endast ett fåtal kommuninvånare som smittats av
COVID19-coronaviruset och hälsocentralens mottagning har kunnat fungera
problemfritt. Hälsocentralens infektionsmottagning är avskild från de övriga
mottagningslokalerna och det är mycket tryggt att besöka mottagningen i ärenden
som berör den egna hälsan. Uppföljningen av vården kan också skötas på distans
om klienten önskar det. Trots pandemin, uppmuntrar vi alla kommuninvånare att
upprätthålla och vårda den egna hälsan, för att risken för sjukhusvård inte ska
öka till följd av att exempelvis vårdbalansen för eventuella grundsjukdomar
försvagas.

Närståendevårdarna kan trots undantagsläget använda sina lediga dagar
för att orka bättre själva.

Pandemigruppen önskar alla kommuninvånare styrka i vardagen i denna
utmanande situation! 

Tillsammans lyckas vi bäst!