Fortsätt till innehållet

Oljeläckage i djuphamnen

En oljeskikt noterades i djuphamnen i Ingå på morgonen den 29.4. Anmälaren som ringde larmcentralen kl. 8.39 misstänkte att det var fråga om lätt brännolja.
Källan till läckaget är inte känd.

Då räddningsverket
anlände fanns sedan tidigare
Meritaitos utrustning och personal på plats. De hade påbörjat begränsandet av oljans
spridning och uppsamlandet av den. Med dessa åtgärder har man omgärdat de
synliga skikten och påbörjat uppsugningen av dessa. 

Räddningsverkets
uppgift var att leda den påbörjade operationen och att tillsammans med
Gränsbevakningsväsendet samla material för att hitta källan till läckaget.

De materiella skadorna
är lindriga tack vare snabba begränsnings- och uppsamlingsåtgärder. 

Orsaken till olyckan
klarnar efter undersökningen för vilken Gränsbevakningen har tagit prover ur
vattnet och de fartyg som var i hamnen. 

Enligt uppgift härstammar oljan inte från Fortums förråd och inte heller från den tanker som varit i hamnen.

Tilläggsuppgifter:                     

Räddningsledare,

Toni Sohkanen

brandmästare

tel. (09) 8162 8699
(lägescentralen)

Artikeln uppdaterad kl. 13.50 med uppgifter om källan till läckaget.