Fortsätt till innehållet

Återgången till närundervisning

Regeringen meddelade på onsdagskvällen att småbarnspedagogiken
och den grundläggande utbildningen öppnas från och med den 14.5.

Enligt regeringen finns det enligt den epidemiologiska
bedömningen inte längre grunder för att förlänga beredskapslagens
tillämpningsförordning som gäller småbarnspedagogik och grundläggande
utbildning.

Ingå kommun har tagit del av regeringens senaste besked och
väntar nu på vidare direktiv från regeringen och Regionförvaltningsverket. Kommunen
har inlett förberedelserna för en återgång till närundervisning och informerar
mer om detaljerna under nästa vecka.