Fortsätt till innehållet

Lägesrapport från Fagerviken

Fagervikens restaureringsarbeten pågår. Myndighetsansvaret för efterbekämpningen har övergått till Ingå kommun.

Största delen av de fastighetsspecifika undersökningsrapporterna är klara och väntar på godkännande av ansvarig myndighet. Godkända rapporter skickas till fastighetsägarna.  

Tyvärr har avlägsnandet av bommar dröjt. Den södra stranden kan ändå användas, om inte annat meddelats fastighetsägarna. 

Restaurering och andra åtgärder

På den södra stranden pågår restaureringsarbete och detta torde vara klart inom maj månad. 

På norrsidan har restaureringsarbetet inletts. Till att börja med restaureras privata strandområden som är i daglig användning. I övrigt framskrider arbetet från väst till öst mot läckagets källa. 

Skräp som härstammar från oljebekämpningen och drivit i land på stränder i närområdet städas upp.

Oljeolyckan i hamnen den 29.4

En ny oljeolycka inträffade i hamnen den 29.4.2020. Den har inget att göra med läckaget som skedde den 31.1.2020, utan hade med hamnens verksamhet att göra. Den nya skadan föranleder inga åtgärder på land eftersom den kunde begränsas och städas upp till havs. Myndigheterna utreder orsaken till olyckan den  29.4.

Tilläggsuppgifter

Undersökningar och restaurering:

Projektchef Panu Piirtola

Tel +358
40
8392848

panu.piirtola@ramboll.fi

Ansvarig myndighet:

Peter Bergman, teknisk chef

Tel. +358 50 3007515

peter.bergman@inga.fi 

Kommunens information:

www.inga.fi/oljeolycka