Fortsätt till innehållet

Född 2002, 2003 eller 2004? Kom ihåg att ansöka om sommarjobbssedel!

Sommarjobb i kafé


Ännu i år erbjuder Ingå kommun sommarjobbssedlar till tre årskullar! Kommunen beviljar
sommarjobbssedlar till 2002, 2003 och 2004 födda ungdomar bosatta i Ingå, för att
främja deras sysselsättning sommarsäsongen 2020.
Sedeln
är avsedd för sommarjobb under tidsperioden 1.6–30.8.2020.
Ungdomarna ska själva ansöka om de jobb som de är intresserade av. Jobbet måste
inte vara i Ingå.

Sommarjobbssedlarna
har värdet 300 € för fyra veckors arbete och 150 € för två veckors arbete.
Arbetstiden ska vara minst 30 timmar per vecka. Alternativt 60 timmar eller 120
timmar totalt under tidsperioden 1.6-30.8.2020.

Sommarjobbssedeln är personlig och får användas endast en gång.

Ansökan om sommarjobbssedlar kan skickas i fri form till Ingå kommun per
e-post: 2020(at)inga.fi. Ansökningstiden är 20.1-31.5.2020. Här kan du läsa mer om hur man går till väga!

Till skillnad från anvisningarna, ska ungdomarna inte plocka upp sin
sedel från kommungårdens info.
Sedeln skickas som svar till ansökan per e-post, efter att ansökan har
behandlats.

Unga som funderar på frågor gällande studieplats eller sommarjobb har
möjlighet att få stöd av Ingå kommuns uppsökande ungdomsarbetare.
Uppsökande ungdomsarbetarens kontaktuppgifter:

Linda Loimijoki, 050 4622492