Fortsätt till innehållet

Ingå femte bäst i landet på att ta hand om sina företagare

Finlands företagares färska Kommunbarometer berättar vilka
som är de mest företagarvänliga kommunerna i landet. Ingå placerar sig i top 5
i hela landet.  

I Ingå uppskattar företagarna att beslutsfattandet utgår
från företagens behov, att infrastrukturen motsvarar deras behov,
näringslivspolitikens status i kommunen och företagstjänsterna.

– Vi har jobbat hårt för detta och en bra dialog mellan
kommunen och företagarna har underlättat arbetet. Företagandet upplevs
som viktigt över partigränserna och man har konstaterat att företagarnas
betydelse som arbetsgivare i små kommuner är betydande, säger Ingå företagares
ordförande Ulla Gunnarsson, till Finlands företagare.

– Det är framför allt fråga om ett fungerande och tätt
samarbete. Kommunens roll är att skapa förutsättningar för att företagen ska
kunna utvecklas och bli framgångsrika, säger kommundirektör Robert Nyman.

Jag träffar dem i solskenet på en av de nya uteserveringarna
på piren i Ingå gästhamn, även det ett resultat av ett kommunalt och privat
samarbete, lyfter hon upp företagsområdet Ingåport som ett annat exempel.
Projektet som förverkligas för tillfället, planerades i dialog med företagarna
vilket resulterade i att majoriteten av tiotalet nya företagstomter invid
stamväg 51 reserverades direkt.  

– Företagarna är imponerade av att du kan köpa en färdig
tomt på det läget, med behövlig infrastruktur till ett så rimligt pris, säger
Gunnarsson.

Gunnarsson lyfter också upp kommunens förvaltningschef Eija
Taskinen vars effektivitet resulterade i att Ingå var den första västnyländska
kommunen att betala ut krisstöd till ensamföretagare drabbade av coronakrisen.  

Ingå nådde nationell framgång i serien för små kommuner med
färre än 10 000 invånare. Ingå placerade sig på femte plats i serien där konkurrensen
är stenhård; det finns över 200 kommuner i denna storleksklass.

– Därför är detta verkligen stort, säger Ingå företagares
ordförande Ulla Gunnarson som hoppas att framgången ska locka nya företag att
etablera sig i Ingå, till exempel just på företagsområdet Ingåport.

Tilläggsuppgifter:

Ulla Gunnarsson, ordförande Ingå företagare, +358 500 784 615,
staffansberg@kolumbus.fi

Robert Nyman, kommundirektör, +358 40 149 3762,
robert.nyman@inga.fi