Fortsätt till innehållet

Kommunen uppmanar invånarna att följa rekommendationerna om ansiktsskydd

Ingå kommuns pandemigrupp har sammankommit för en kartläggning
av coronasituationen.

Det är ett faktum att det förekommit en del smittspridning
inom vårt sjukvårdsdistrikt och även om det tillsvidare inte finns nya fall i
Ingå, så uppmanar vi kommuninvånarna till försiktighet.

Kommunen uppmanar även alla att följa Social- och
hälsovårdsministeriet samt THL:s senaste rekommendationer och direktiv för att
förhindra smittspridningen.

Pandemigruppen diskuterade bl.a. rekommendationerna
beträffande användandet av ansiktsskydd. Kommunen uppmanar invånarna att följa de
nationella rekommendationerna. Rekommendationen är att finländare över 15 år
ska använda ansiktsskydd i situationer och utrymmen då säkerhetsavstånd inte är
möjliga att hålla.

Utgångspunkten är att man betalar skydden själv, men mindre bemedlade
personer och personer i extra utsatt position kan få dem kostnadsfritt av
kommunen. I Ingå kan de som upplever att de behöver få sitt ansiktsskydd av
kommunen, avhämta dem på hälsovårdscentralen från och med måndag 17.8 på
vardagar mellan kl. 12 och 16.   

Kommunen kommer vidare att begränsa antalet deltagare i
kommunens evenemang, detta gäller bland annat medborgarinstitutets verksamhet. Mer
info kommer direkt från de anordnande sektorerna via kommunens
informationskanaler.

På grund av det rådande läget påminner vi om att kommungårdens
dörrar är stängda, personalen jobbar i huvudsak på distans. För att undvika
fysiska möten betjänar personalen i första hand per telefon och e-post.