Fortsätt till innehållet

Ett år sedan övergångsperiodens slut, men avloppssystemet ännu inte förnyat?

Övergångsperioden
för förnyandet av otillräckliga avloppssystem som ligger på känsliga områden
upphörde 31.10.2019. Avloppsvattenprojektets rådgivare hjälper till om systemet
ännu inte är sanerat eller ifall det är oklart om övergångsperioden gäller ifrågavarande
situation.  

Enligt
miljöskyddslagen borde avloppsvattenbehandlingen på känsliga områden motsvara
lagstiftningens grundnivå från och med 31.10.2019. Grundvatten- och
strandområden beräknas vara känsliga områden. Ifall byggnaden producerar
avloppsvatten max 100 m från vattendrag eller hav eller är beläget på
grundvattenområde hör fastigheten i fråga till övergångsperioden. Det är bra
att notera att städernas och kommunernas miljöskyddsföreskrifter tar i
beaktande lokala förhållanden och kan ha strängare begränsningar gällande
miljöskyddslagstiftningen på känsliga områden. Dessutom kan vattentoaletter
vara förbjudna på strandområden. Utanför känsliga områden bör avloppssystemet
förnyas senast då det görs vattensystem, andra större renoveringar eller vissa
korrigerings- eller förändringsarbeten som kräver lov, ex. en ny vattentoalett
byggs, på fastigheten.  

Avloppsvatten som
uppkommer vid boende innehåller mycket näringsämnen, organiskt ämne som
använder syre samt tarmbakterier. Ett fungerande avloppssystem minskar
hygienskador på boendemiljön och stränderna samt minskar strändernas
övergödning. Ett system som är bra gjort höjer fastighetens värde och skyddar
brunnsvattnet mot förorening. Man behöver inte bli ensam med tankarna om
lämplig behandling av avloppsvatten. 

– Denna höst är ett ypperligt tillfälle
att få avgiftsfri och opartisk rådgivning för att uppdatera avloppssystemet.
Det går att beställa karterings- och rådgivningsbesök till fastigheten av
rådgivarna i avloppsvattenprojektet, eller fråga råd på telefon eller via
e-post, berättar projektkoordinator Virve Ståhl

Rådgivarnas
kontaktuppgifter finns på projektets hemsida www.luvy.fi/sv/projekt/glesbygdens-avloppsvatten/.
På grund av coronasituationen utförs fastighetsbesöken endast utomhus och
rekommendationen om skyddsavstånd samt -utrustning efterföljs. Oberoende av hur
besöket förverkligas gås den nuvarande situationen i avloppsvattenbehandling
igenom, en bedömning av avloppssystemets förnyelsebehov och råd för att
förbättra och underhålla systemet ges under rådgivningstillfället.  

Vid vissa
situationer i livet kan det vara omöjligt att förnya avloppssystemet. På
områden som är känsliga för förorening har fastighetsägaren möjlighet att
ansöka om undantag av behandlingskraven för hushållsvatten. Kommunens
miljöskyddsmyndighet kan bevilja undantag för högst fem år åt gången på basen
av ansökan. Undantaget kan beviljas enligt livssituationen och man kan
fortfarande ansöka om undantaget trots att det är en tid sedan
övergångsperioden upphörde gälla. Blanketten för ansökan om undantag med dess
bilagor finns på www.luvy.fi/sv/projekt/glesbygdens-avloppsvatten/blanketter. Fastigheter som är befriade från förnyelsen på basen av åldersundantaget är de
fastigheter vars ägare är födda före 9.3.1943 och är fastbosatta på
fastigheten. Åldersundantaget gäller alltså inte fritidsbosättning.

Glesbygdens avloppsvattenprojekt
i västra-Nyland är en fortsättning på LINKKI-projektet som fungerade under åren
2009–2019 och vars målsättning var att främja avloppsvattenhanteringen på
glesbygden i samarbete med kommunerna. I finansieringen av glesbygdens
avloppsvattenprojekt deltar områdets åtta kommuner: Hangö, Ingå, Högfors,
Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet anslöts till
strategin för de västnyländska kommunernas samarbete kring glesbygdens
avloppsvatten åren 2014–2021 och den koordinerades av Västra Nylands vatten och
miljö r.f. Tilläggsinformation om avloppsrådgivningen på glesbygden finns på
projektets hemsidor www.luvy.fi/sv/projekt/glesbygdens-avloppsvatten.  

Tilläggsuppgifter:

Virve Ståhl

projektkoordinator

LUVY

virve.stahl@luvy.fi

0504474993