Fortsätt till innehållet

Novago startar regelbunden företagsrådgivning i Ingå

Funderar du på hur man grundar ett företag, hur man gör upp
en affärsplan, vilka understöd man kan ansöka om eller någonting annat som har
med företagande att göra?

Ingå, en av Finlands företagarvänligaste kommuner, kommer
från och med nästa vecka att erbjuda en ny tjänst för blivande och befintliga
företag och företagare. På tisdag startar Novagos företagsrådgivning i Ingå.
Det kommer att finnas en företagsrådgivare på plats i kommungårdens nedre
våning mellan kl. 9 och 16 på tisdagar.

Företagsrådgivningen i Ingå förverkligas på önskan av
kommunen och det är fråga om Novagos första satellit och något av ett
pilotprojekt. Om det visar sig lyckat kan Novago öppna motsvarande
serviceställen i Hangö och Sjundeå.

– Grundtanken med detta är att vi ska vara närmare
företagarna. Jag tror och hoppas att företagarna har lättare än tidigare att ta
kontakt med oss, säger Novagos vd Tom Gammals.

Man behöver inte ha ett problem för att komma på ett möte.
Det kan handla om att skapa strategier, utveckla produkter, bolla idéer eller
hitta samarbetspartners.

– Vi fungerar som en konsult med den lilla skillnaden att
det vi gör är gratis.

Det kommer att vara ett roterande system med olika rådgivare olika
veckor.

– Det betyder att hela vår repertoar är till
Ingåföretagarnas förfogande. Man kan naturligtvis också vara i kontakt med
Novagos serviceställen i Lojo eller Raseborg.

Det är inte nödvändigt att boka tid men om man vill kan man
skriva till adressen info@novago.fi. Ett
bokningssystem kommer enligt planerna senare.

– Med allt vi gör strävar vi efter att det ska gå bättre för
företagen på området. Ingå är bevisligen en företagarvänlig kommun och vi har
haft mycket att göra med företagarna och företagen i Ingå. Jag hoppas att
företagsrådgivningen anlitas aktivt. 

– Det är fint att samarbetet mellan Novago och kommunen ger
företagarna i Ingå möjlighet att träffa Novagos rådgivare i Ingå i stället för
att de skulle vara tvungna att köra till Lojo. Det är mycket positivt, säger
Ingå företagares ordförande Ulla Gunnarsson.