Fortsätt till innehållet

Nationella reflexdagen firas med reflexträd

Reflexperioden inleds officiellt den 1.10 på nationella
reflexdagen. Enligt Trafikskyddets expert Laura Loikkanen, urskiljer bilister
som kör med halvljus fotgängare med reflex redan på cirka 350 meters avstånd.
Utan reflex urskiljs man först på cirka 50 meters avstånd. Detta är viktigt att
komma ihåg. 

Familjedagvårdare och barn vid reflexträdet.

Heidi Hindersson med Erik i famnen.

För att så många som möjligt ska ha möjlighet att skydda sig
med reflex, har familjedagvården i Ingå tagit initiativet till ett reflexträd i
en björk utanför biblioteket. Tanken är att man kan hänga upp reflexer där för
andra att ta, eller ta ett själv om man behöver.

De flesta har överlopps reflexer hemma i lådorna och i
trädet kanske du hittar just ett sådant reflex som passar dig! 

Familjedagvården
uppmanar alla Ingåbor att ge och ta reflexer.