Fortsätt till innehållet

Anvisningar till besökare på vårdhemmen

Du är varmt välkommen för att träffa
dina närstående, men iaktta följande anvisningar och regler:

Det finns flera olika
besöksalternativ:

Med
dessa anvisningar vill vi trygga invånarnas, personalens och din säkerhet. Observera
att om du inte iakttar anvisningarna kan det leda till att din närstående
isoleras från övriga invånarna och till besöksförbud.

Tack för samarbetet! OBS! Du kommer väl inte på besök om du är sjuk!