Fortsätt till innehållet

Pandemigruppen i Ingå uppmanar att följa lokala och nationella rekommendationer då man rör sig på olika orter

Pandemigruppen
i Ingå följer kontinuerligt med COVID-19-läget både nationellt och regionalt.
För tillfället är smittoläget ganska lugnt i Ingå, men då det råder
stora skillnader mellan kommunerna inom vårt sjukvårdsområde påtalar
pandemigruppen att kommuninvånarna ska följa de nationella men även de lokala
rekommendationerna då de rör sig på olika orter.

Pandemigruppen
i Ingå sammankommer veckovis för att regelbundet följa med hur
situationen utvecklas. Gruppen ger vid behov nya lokala direktiv eller
rekommendationer.