Fortsätt till innehållet

Kommunen tog emot Ingåport – ”Läget är idealiskt”

Peter Bergman, Guy Hagelberg och Robert Nyman vid Ingåport.

Peter Bergman, Guy Hagelberg och Robert Nyman är nöjda med hur Ingåport förverkligats.

Efter det färdigställda markarbetet överläts Ingåport i
onsdags av entreprenören Göran Hagelberg till Ingå kommun. Både projektets
tidtabell och budget höll.

Jämna grusplaner, modern gatubelysning och splitterny asfalt
präglar det nya företagsområdet Ingåport som nu är redo för de första byggena.

– Projektet har förlöpt utomordentligt. Peter Bergman som
fungerat som projektchef för kommunens del, entreprenören Oy Göran Hagelberg Ab
och alla övriga inblandade förtjänar ett stort tack. Projektet har fått mycket
beröm och intresset för Ingåport är stort. Nu hoppas vi på snabba
investeringar, säger kommundirektör Robert Nyman.

Miljonprojektet Ingåport är en stor investering för en liten
kommun som Ingå men för företaget Göran Hagelberg är det en normal entreprenad.
Man började arbetet i maj och slutförde det i september som överenskommet. Vd
Guy Hagelberg, intygar att allt gått enligt planerna.

– Det blev lite mer sprängning än tänkt på vissa ställen men
några stora överraskningar var det aldrig fråga om.

Ur miljösynvinkel har det också varit ett lyckat projekt.

– Så gott som allt jord- och stenmaterial har återanvänts på
plats. Och största delen av det tillförda stenmaterialet kommer från Rosk’n’Rolls
närliggande utvidgningsprojekt, säger Hagelberg.

Om han vore Ingåföretagare i behov av företagstomt skulle
han själv investera i Ingåport.

– Läget är idealiskt, konstaterar han.

Är du intresserad av en företagstomt? Merparten av de 11
tomterna är reserverade men det finns fortfarande några kvar. Läs mer på www.inga.fi/ingaport