Fortsätt till innehållet

Coronarådgivning till kl. 18 på vardagar och mellan 10 och 16 på helger

Coronasituationen har eskalerat kraftigt under hösten på flera håll. För Ingå kommun är det viktigt att invånarna vet vart de ska
vända sig med frågor kring Covid-19.

Hälsovårdsstationens
coronarådgivning är en lokal informationskanal som vi önskar att Ingåborna
använder.

Hälsovårdsstationens
coronarådgivning är öppen fram till kl. 18 på vardagskvällar och mellan kl. 10
och 16 på helger. 

Numret är +358
9 29515 500. 

Ta gärna kontakt om du har frågor
om corona!  

Här kan du läsa mer!