Fortsätt till innehållet

Coronainfo: Kommunen uppmanar invånarna att följa THL:s rekommendationer om att använda munskydd på allmänna platser

Då COVID 19-pandemin går mot en upptrappningsfas i Finland,
ska man i kommunens lokaler och verksamhetsställen samt på allmänna platser som t.ex. mataffärer, följa THL:s rekommendationer
om att använda munskydd. Man rekommenderar att munskydd används i situationer
där säkerhetsavståndet på 1-2 meter inte kan hållas.

För tillfället gäller inte rekommendationen kommunens skolor och daghem.

När du har ärenden till hälsovården önskar vi att du
använder ansiktsskydd. Vi rekomm enderar att kommuninvånarna
använder eller börjar använda appen Coronablinkern, om möjligt.

Kommungårdens personal betjänar i första hand per telefon
och e-post. Förtroendeorganens möten hålls i huvudsak elektroniskt på distans.

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset/rekommendation-for-medborgare-om-att-anvanda-ansiktsmasker