Fortsätt till innehållet

Nu kan du boka en tid till coronavirustest även för barn via Coronaguiden

Sedan början av september har det varit möjligt för invånarna inom
Nyland att boka en tid till coronavirustest för sig själva via Coronaguiden. Nu
har det gjorts ett tillägg i Coronaguiden som även möjliggör tidsbokning för en
annan person. En förälder kan boka en tid för sitt barn som är under 16 år som
står under vårdnad.

Via den mycket populära Coronaguiden har redan över 32 000 självständiga
tidsbokningar gjorts. 

”Möjligheten att boka tid för en annan person, till exempel ett barn,
har varit en mycket önskad funktion. Det är viktigt att ha en snabb och enkel
tidsbokningsmetod nu när epidemin är i en accelerationsfas i Nyland”,
konstaterar Sirpa Arvonen, ansvarsområdesdirektör vid HUS IT-förvaltning. 

Anvisningar och svar som
textmeddelande  

Efter bokningen skickar Coronaguiden en bekräftelse på
provtagningstiden, ankomstanvisningar och avbokningsanvisningar via
textmeddelande. Provsvaren skickas också som textmeddelanden när testsvaren är
färdiga, i genomsnitt inom 2 dygn. 
Textmeddelanden skickas dygnet runt, det vill säga resultatmeddelandet
kan också komma nattetid.

Positiva resultat på tester som bokats via Coronaguiden kan dessutom ses
på Mina Kanta-sidorna efter att hemkommunens enhet för smittsamma sjukdomar har
registrerat resultaten i patientdatasystemet. De negativa provresultaten syns
på Mina Kanta-sidorna först från och med slutet av november.

Om svaret är positivt ringer smittspåraren på kommunens enhet för
smittsamma sjukdomar till den som fått smitta eller hans/hennes vårdnadshavare.

Man kommer även till coronavirustest inom Nyland genom att enligt den
egna kommunens anvisningar ringa coronarådgivningstelefonen, hälsocentralen,
Jourhjälpen eller tjänsten Omaolo.

Den självständiga tidsbokningen i Coronaguiden används inom Nyland.
Helsingforsbor kan boka en testtid via Omaolo, dit Coronaguiden hänvisar Helsingforsborna.

Adress: koronabotti.hus.fi

Du kan boka en tid för dig själv och för ditt barn som är under 16 år.
Om du vill boka en tid för en annan person ska du ringa till Ingås coronarådgivningstelefon +358 9 29515 500!