Fortsätt till innehållet

Flyttningen av Sjundeå och Ingå kommuners färdtjänster enligt socialvårdslagen och lagen om service och stöd på grund av handikapp till västra Nylands Färdcentral skjuts upp

Flyttningen av Sjundeå och Ingå kommuners färdtjänster enligt
socialvårdslagen och lagen om service och stöd på grund av handikapp till
västra Nylands Färdcentral skjuts upp från den planerade tidpunkten 1.12.2020
till senare.

Esbo stad, som förvaltar Färdcentralen, har meddelat som orsak att
anskaffningsprocessen förlängts, eftersom granskningen av givna
fordonsuppgifter och andra redogörelser tagit längre tid än förväntat och
anskaffningsbesluten som berör skjutsarna har på grund av detta inte ännu
kunnat fattas.

Enligt den preliminära tidtabellen kommer tjänsten att inledas i
faser i december-januari. Då detta bekräftas, kommer man direkt att informera
om ärendet. Tills flytten sker hålls varje skjutskund i kretsen för den nuvarande
färdtjänsten. Kunderna får per brev instruktioner om användningen av den nya
tjänsten, nya kontaktuppgifter samt en specifik dag, då deras skjutsar flyttas
till Färdcentralen.

Mera information:

https://www.esbo.fi/sv-FI/Social_och_halsovard/Vastra_Nylands_gemensamma_tjanster/Fardcentralen/Fardcentralen_Vastra_Nyland(156283)