Fortsätt till innehållet

De flyttar ett helt hus från Porkala till Västersvängen

Jouni Koivisto och Mårten Lindberg på byggarbetsplatsen på Västersvängen.

Jouni Koivisto och Mårten Lindberg på byggarbetsplatsen på Västersvängen.

När tomterna på Västersvängen sålts eller
reserverats en efter en, börjar även husen dyka upp. På tomt nummer 6 sker
någonting utöver det vanliga då ett nästan nytt hus byggs upp igen efter att ha
flyttats från Porkala.

– Det är ett unikt projekt. Så här nya och
stora elementhus har jag inte monterat ned och flyttat på tidigare, säger
Mårten Lindberg på Inkoon Maanrakennuspalvelu som fungerar som entreprenör för
flytt- och byggprojektet.

För planering och övervakning står Fma Nalle
Grönberg. LVIS-Kauppila sköter VVS-arbetena.

Ett elementhus monteras ned i Porkala.

Här monteras huset ned i Porkala. Foto: Jouni Koivisto.

Huset är ett elementhus i trä byggt 2017.
Huset byggdes i Porkala men den nya ägaren av fastigheten  i Kyrkslätt ville bygga i annan stil och
elementhuset som ingen någonsin hunnit bo i, var i vägen för planerna. Så man
kan säga att husets nya ägare, Jouni och Marja-Leena Koivisto, räddade huset
från rivning. Det pensionerade paret har bott i Ingå i drygt fyra år.

– Vår dotter har bott länge i Ingå och vi
ville också flytta hit, säger Koivisto.

Koivisto som redan hunnit bygga tre hus i
sitt liv, hade inte tänkt bygga ytterligare ett men är glad att han nu gör det
igen.

– Jag har gått ner tio kilo i vikt och det
har varit roligt att ha någonting att göra och få förverkliga sig själv i och
med att jag sysslat med byggande hela mitt liv.

Paret Koivisto valde tomt nr 6 på
Västersvängen, adressen är Västersvängen 19, på grund av att den var förmånlig
och med tanke på läget med naturskyddsområde på andra sidan vägen och vyn över
det fina åkerlandskapet från tomten.

– Huset är lite väl stort för våra behov,
skrattar Koivisto,

Den kommunala tomten med kommunalteknik och
fiberberedskap möjliggjorde också den tidtabell som krävdes. Det var nämligen
bråttom med att montera ned huset i Porkala och man vill helst inte förvara de
skrymmande elementen för länge.

Projektet har verkligen framskridit med
fart. Diskussionerna om projektet började så sent som vid midsommaren.
Tomtaffären med kommunen gjordes den 4 september. Bygglovet godkändes den 1
oktober och inom de närmaste veckorna ska väggarna vara resta och taket på.

Koivisto och Lindberg riktar ett tack till
kommunens tjänstemän.

– Bygglovet kom på ett par veckor. Här i
Ingå använder man sunt förnuft och bromsar inte upp saker för sakens skull. Det
har varit en stor lättnad, säger Lindberg och Koivisto.

– Det är bara så att om man vill sälja
tomter så måste man vara hjälpsam under processens gång, konstaterar
Lindberg.  

Koivisto tackar också S-banken och Sami
Hyvärinen som tog sig an projektet trots att det inte var fråga om någon vanlig
fastighetsaffär.

Att huset är så nytt är en fördel med tanke
på nedmontering, flytt och uppmontering.

– Det är på alla sätt lättare, inte minst
med tanke på att alla ritningar finns kvar. Och om det inte var ett element-
eller stockhus skulle det inte vara möjligt eller värt det, säger Lindberg.

De mindre elementen transporterades med
lastbil och de större med pråm. De lagras nu hos Lindberg.

Företaget Perustava Oy har skött
grundarbetet i sin helhet inklusive pålning till tio meters djup efter att
Lindberg hade skött förberedelserna på tomten.

– Slutresultatet blev bra och priset kändes
också rätt, säger Koivisto.

Huset kommer att utrustas med golvvärme,
luftvärmepump och maskinell ventilation med värmeåtervinning. Också en lagrande
eldstad kommer att installeras. 

– Det är viktigt att tänka på
andrahandsvärdet. Det här huset kommer uppfylla alla krav som ställs på ett
nybyggt modernt hus fast det är fråga om återvinning. Till och med köket och en
del av vitvarorna kommer att monteras upp igen, säger Lindberg.

Jouni har räknat att han sparar 30-40
procent i kostnader i jämförelse med att köpa ett nytt elementhus.

– Alla parter gynnades av den här
lösningen, säger Koivisto.

Han försäkrar att huset kommer att passa
bra in i miljön med den befintliga byggnationen på Västersvängen, i synnerhet
då det målas i en ljusblå nyans i stället för den nuvarande röda färgen.

Blev du intresserad av att bygga i Ingå? Bekanta dig med tomterna på t.ex. närbelägna Västerbrinken här!