Fortsätt till innehållet

Årets unga idrottare 2020 och Marcus Grönholms fonds stipendier

Fritt
formulerade förslag till årets unga idrottare i Ingå 2020 och
stipendieansökningar till Marcus Grönholms fond kan skickas till Ingå kommun,
bildningskansliet, strandvägen 2, 10210 Ingå, senast tisdag 17.11.2020.

Ingå 30.10.2020

Bildnings- och välfärdsnämnden i Ingå