Fortsätt till innehållet

Tygmasker att hämta på hvc vid behov

Pandemiläget
i Ingå är tillsvidare lugnt med 8 bekräftade fall sedan i våras, varav två
uppdagats nu på hösten. Men sjukvårdsdistriktet HNS dit Ingå hör befinner sig i
fasen mellan upptrappning och spridning, och eftersom Ingåbor rör sig på värre
drabbade orter både på fritiden och i arbetet, är det skäl att vara försiktig
och att följa rekommendationerna.

På HNS:s område, det vill säga även i Ingå, rekommenderas
användning av en ansiktsmask för personer över 15 år bl.a. i kollektivtrafiken,
i offentliga utrymmen och på evenemang, i butiker, i banker etc., i
gymnasieskolor, på universitet, i ungdomsarbete, i hobbyer samt på
arbetsplatser när säkerhetsavstånd eller andra hygien- och säkerhetsarrangemang
inte kan beaktas.

För
personer i Ingå som upplever sig mindre bemedlade, det vill säga om
anskaffningen av ansiktsmasker är ekonomiskt betungande, erbjuder kommunen tre
stycken tvättbara tygmasker gratis. Dessa finns att hämta på hälsocentralen. Man
ska personligen hämta maskerna.

Pandemigruppen
i Ingå sammanträder varje vecka för att diskutera pandemiläget.