Fortsätt till innehållet

Hjälp oss planera och utveckla våra fritidsanläggningar och –områden! Svara på vår enkät!

Bästa Ingåbor och
Ingåföreningar,

vi vill utveckla
våra fritidsanläggningar och -områden och för att kunna göra det är responsen
från er väldigt viktig.

Utifrån er
respons får vi nyttig information om var utvecklingsbehoven är störst.

Man har möjlighet
att svara på enkäten två gånger, om man vill svara både som privatperson och
som arrangör av aktivitet (föreningar och ledare av verksamhet). Undersökningen
är öppen till och med den 23.11.

Till enkäten kommer du via denna länk! 

Tack på förhand för ert deltagande!