Fortsätt till innehållet

Kristians ladugård blir klimatsmartare med solenergi

Kristian Westerholm framför sin ladugård.

Kristian Westerholm framför sin ladugård med 80 solpaneler på taket.

Kristian Westerholms cirka 70 mjölkkor och omkring 50 ungdjur
kommer att få solenergi till vintern. På ladugården installerades nyligen 80 solpaneler
med en effekt på 23 kW.

Energin som genereras kommer i huvudsak att gå till eget
bruk, det vill säga till ladugårdens ventilation, mjölkningsmaskin och mjölkkyl
som tillsammans slukar ungefär 175 000 kWh i året. Solpanelerna kan
producera 20 000 kWh av det.  

Att projektet förverkligas just nu är summan av flera olika
faktorer. Som jordbrukare kan man ansöka om statligt investeringsstöd för satsningar
på energilösningar. 

– Man ser mer och mer av solpanelerna på olika byggnader. Om
också andra tycker det är vettigt så kanske det är värt att testa på. För en
mjölkgård där elbehovet är ganska konstant är solenergi ett bra komplement,
säger Westerholm.

Är det ekonomin eller samvetet som styr?

– Med nuvarande elpriser borde panelerna ha betalat sig
tillbaka inom tio år. Men det känns också bra att kunna göra någonting för
miljön. På det sättet är det en samvetsfråga.

Detta är inte de enda energi- och miljösatsningarna som
Westerholm gjort på gården. För tre fyra år sedan bytte han ladugårdens
belysning till LED-teknik. Just i dessa dagar har han anslutit även den sista
byggnaden på gården till det egna flisvärmeverket.

– Att kunna göra biogas av gödsel och växtrester som man
sedan skulle kunna använda som bränsle i egna fordon skulle vara fint. Men det
är ett lite väl stort projekt för en enskild gård.

Installationerna av solpanelerna sköttes av Vesa Marttila på
Ingåföretaget Länsi-Uudenmaan Sähköpalvelu med hjälp av Anders Wilkman.

– Det är den överlägset största installationen vi har gjort.
Den näststörsta var på 40 paneler, när det nu är fråga om 80. I normala fall
brukar det röra sig om knappt 20 paneler per installation, säger Marttila.

Tipsa om  en klimatvänlig kommuninvånare!

Kommunen är tacksam över privata satsningar som dessa,
eftersom de parallellt med egna förbättringar stöder Ingås strävan efter att
bli en kolneutral kommun såsom stipuleras i det så kallade HINKU-projektet som
Ingå är en del av.

Vi gör en artikelserie till kommunens HINKU-sida om
kommuninvånare som med sina exempel kan inspirera även andra att fundera på
möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser i sin vardag. Skicka gärna
dina tips till adressen
kristoffer.nojd@inga.fi
!