Fortsätt till innehållet

Missbrukartjänster som erbjuds i Sjundeå och Ingå

Sjundeå kommun har fr.o.m. 1.11.2020 ett avtal med
Lojo stad angående missbrukartjänster. I fortsättningen kan Sjundeå och Ingå kommuners invånare även använda
Lojo stads missbrukartjänster utan skild betalningsförbindelse. 

Avtalet med
Kyrkslätt kommun angående missbrukartjänster är fortfarande ikraft och
fortsätter som tidigare.

Kontaktuppgifter

Lojos drogklinik

Drogklinikens verksamhet
Tidsbeställning och servicerådgivning tfn. 044 369 2260
må, ti, to kl. 8–15, ons kl. 8–11, fre kl. 8–14.

VIA, mottagning utan tidsbeställning, onsdagar kl. 8–10. Drogkliniken,
Sjukhusvägen 8, L-byggnaden, 08200 Lojo. Anmälan till drogklinikens kansli.

Hälsorådgivningspunkt Helppi (för missbrukare av intravenösa droger och
deras anhöriga) flyttar 29.10.2020 tillbaka till Hälsovårdscentralen i centrum
och är öppen ti och to kl. 14–16. Besöksadress: Ojamogatan 36, 08100 Lojo

https://www.lohja.fi/sv/social-och-halsovardsservice/mentalvards-och-missbrukartjanster/drogkliniken/

Kyrkslätt
missbrukarvårdstjänster

Jourmottagning

Tfn 050 414 0979

Må, ti och ons kl. 12–15, to stängt, fre, lö och sö kl.
12–15.

Besöksadress

Tjänstevägen 1, dörr B, 1 vån. 02400 Kyrkslätt

https://www.kyrkslatt.fi/missbrukarvardstjanster