Fortsätt till innehållet

På grund av epidemiläget i Nyland arrangeras inte julmarknaden i Ingå

Med anledning av HUS betraktar hela Nyland som ett område i
spridningsfasen och därför rekommenderar att alla publika evenemang inom- och
utomhus förbjuds, måste pandemigruppen i Ingå uppmana arrangörerna för
julmarknaden på Gammelgården den 12.12 att ställa in evenemanget.

Pandemigruppen beklagar detta och hoppas att alla
involverade har förståelse för att beslutet bottnar i en önskan om att läget
inte ska förvärras och att vi så fort som möjligt ska kunna återgå till en
normal vardag.